Akumulace a tepelná pohoda

O tepelné akumulaci obvodových konstrukcí ve stavebnictví již určitě každý slyšel a tudíž je běžným pojmem. Od výrobců různých stavebních systémů často slýcháme, akumulace je nejdůležitější část pro tepelnou pohodu. Je tomu skutečně tak?

Akumulace tepla je hromadění tepla v tělese, nebo ve stavebním dílci, který toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho zpět. Ohřátá stěna může předat akumulované teplo chladnému vnitřnímu vzduchu např. po intenzivním vyvětrání, po přerušení dodávky tepla ( musíme však vzít v potaz jak často nastane tato situace ) nebo v případě, je-li vnitřní vzduch rychle ochlazován tepelnými úniky skrze okna.

Akumulace zajistí, že i při poklesu venkovní teploty nedojde k citelnému ochlazení vnitřního povrchu stěny, aniž by stačila reagovat svým výkonem otopná soustava.

Měli bychom se zamyslet nad akumulací tepla, jako celku ne pouze z pohledu obvodového pláště jak často argumentují různí výrobci stavebních systémů, či někteří projektanti.i ti naštěstí už začínají chápat, že v době plně automatizovaného vytápění, není potřeba tolik diskutovaná akumulace tepla. Ještě nedávno byla akumulace silné obvodové zdi považována za nezbytnost, která uvnitř budovy zajišťuje teplotní stabilitu, při kolísání venkovních teplot, nebo při přerušované dodávce energií.

Nástup nových stavebních technologiích například:

Med systém, skořepinové systémy s vnitřním zateplením, dřevostavby atd. nám ukazuje že tepelná akumulace je u těchto staveb zbytečná. Silné zdivo s velmi dobrou akumulací pohltí příliš mnoho tepla, kterým se bez užitku vytápí dům v době, kdy bydlící tuto( stále dražší ) energii nevyužijí. Pokud se zamyslíme nad tím že v každé místnosti je pouze jedna nebo dvě venkovní stěny,což činí v průměru cca.1/6 až 2/6 z celku akumulované místnosti nesmíme opomenout fakt, že v místnosti jsou další dvě až tři stěny, podlaha a stropní konstrukce, které větší měrou přispívají k tepelné pohodě v domě.

Například:

Proč ráno musím začít topit o dvě až tři hodiny dříve, abych ohřál vzduch i silné obvodové stěny? Když mohu ten samý prostor vytápět pouze 1 – 1,5 hodiny.Pokud následně opustím dům z důvodu odchodu do zaměstnání, školy atd. a v této cca. 8 – 9 hodinové pauze, mám nastavený útlum topení tudíž nepotřebuji, aby se mi prostor udržoval vracením draze naakumulované teploty, kterou nevyužiji.

To samé platí i v případě nočních hodin, kdy topná soustava plní své poslání do posledního okamžiku. Na akumulované teplo v tuto chvíli již nevyužijeme a bez užitku se vrací zpět do prostoru.

Měli bychom si ale také uvědomit, že ke stabilizaci vnitřní teploty akumulováním, může přispět jen malá část konstrukce (viz popis níže). Místa blízká venkovnímu povrchu akumulují v zimě „chlad" a v létě bývají naopak rozpálená sluncem na teplotu, která je pro pobyt nepohodlná, toto platí hlavně u obvodových zdí nezateplených, nebo nedostatečně zateplených. Podstatnou roli zde hraje také rychlost s jakou může teplo unikat z konstrukce ven, většinou bez užitku, nebo dovnitř s významem pro teplotní stabilizaci.

Tvrzení výrobců cihel tloušťky 40cm a silnějších o tom, že pouze jejich zbytečně silné stěny s ohromnou akumulací vytváří maximální tepelnou pohodu, je u většiny rodinných domků použitelné v přízemí, jen průměrně z 25%(obvodové stěny) a v podkrovní pouze z 8%(štítové stěny). Zbytek prostoru je tvořen jinými konstrukcemi. Přitom pod střechu jsou většinou situovány dětské pokoje, koupelny, pracovny a další místnosti, kde je tepelná pohoda stejně důležitá a přes tato tvrzení z naší praxe a zkušeností našich klientů, vyplívá že v obou částech domu je tepelná pohoda naprosto totožná.

V této další části článku nebudeme hodnotit důležitost akumulace, ale především porovnávat tuto schopnost u určitých materiálů.

Venkovní zateplení

U obvodových stěn stavěných z běžný materiálů a při použití dostatečně silné venkovní izolační vrstvy z lehké izolace, se teplotní spád ( rosný bod ) soustřeďuje do vnější izolace. Toto docílíme hlavně zúžením obvodové stěny z 44 cm, na co nejméně a přidáním tepelné izolace pro dosažení požadovaného tepelného odporu konstrukce. Použití zbytečně silného obvodového zdiva znamená, že při vnitřní povrchové teplotě 21oC a venkovní teplotě -15oC což znamená rozdíl 36oC, je u nejvíce používaného cihlového zdiva tloušťky 44 cm v hloubce 6,25 cm pod vnitřním povrchem, teplota 16 oC což je o 5oC nižší než požadovaná teplota v místnosti a o 3oC nižší, než teplota v naší nepřítomnosti, či ve spánku. Tato 6,25 cm silná povrchová vrstva akumuluje 105 kJ/m2 tepla, které může být ( nejvýše ) předáno studenému vnitřnímu vzduchu, o teplotě pod 16oC, například po vyvětrání. Obvodové pláště tudíž není potřeba předimenzovávat zbytečně silným zdivem, ale je lepší použít místo 44cm zdiva, kdy je tepelný odpor zdiva R-3,01 tvárnice o tloušťce 24cm se zateplením 20cm, kdy je tepelný odpor zdiva R-5.68.viz níže.

Výhody použití P+D 24 a dodatečné izolace:

 • dostatečně izolované obvodové zdivo
 • teplotní spád ( rosný bod ) se soustřeďuje do vnější izolace a ne do zdiva
 • vetší obytný prostor při stejné zastavěné ploše
 • nižší pořizovací cena
 • nižší akumulace
 • velká úspora nákladů na otop díky skoro dvojnásobnému tepelnému odporu
 • stejná statická pevnost v tlaku

Vnitřní zateplení

Mohlo by se zdát, že těžké zdivo ( skořepiny ) tepelně izolované zevnitř, také lehké stěny dřevostaveb a jiných stavebních systémů vyplněné tepelným izolantem, nedokáží stabilizovat vnitřní teplotu a tudíž ani zajistit pocit tzv. tepelné pohody. V praxi tomu ale tak není. Sádrovláknité, sádrokartonové nebo dřevoštěpkové desky, umístěné na vnitřní straně obvodové zdi, zajistí dobrou stabilizaci vnitřní teploty, protože při umístění dvojité sádrokartonovédesky o tloušťce 2,5 cm umístěné na vnitřní straně lehké stěny, má díky silné vrstvě tepelné izolace v celé tloušťce konstantní teplotu cca 21°C) a akumuluje přes 99 kJ/m2 tepla, využitelného pro akumulační ohřev vzduchu například po vyvětrání.

Trojitá sádrokartonová deska za stejných předpokladů akumuluje už 148 kJ/m2 a vykazuje v některých situacích už větší teplotní setrvačnost, než jednovrstvé cihlové zdivo. I lehké obvodové stěny dřevostavby lze poměrně snadno řešit pomocí vnitřních deskových obkladů tak, aby akumulovaly dost tepla pro zajištění dobré setrvačnosti povrchové teploty, při běžném pobytovém režimu.

Výhody použití vnitřního zateplení a skořepinového zdiva 20

 • Možnost zachování vzhledu členitých fasád (hlavně historických).
 • V případě nutnosti je možné aplikovat pouze na vybranou část objektu, např. byt.
 • Aplikace systému není závislá na počasí.
 • Montáž nevyžaduje stavbu lešení.
 • Zateplené stěny nejsou citlivé na poškození.
 • Snížení tloušťky a hmotnosti stěn u novostaveb.
 • Není nutné používat kotvení hmoždinkami.
 • Možnost jednoduché aplikace také u suterénních místností.
 • Úroveň izolace je možné volit.
 • Vysoké úspory nákladů za vytápění, popř. chlazení.
 • Ještě nižší pořizovací cena něž u cihelného zdiva, či pórobetonů.
 • Nejlepší eliminace tepelných mostů při zateplení podlah.

Rekapitulace

S venkovním zateplením

 • je potřeba prohřívat ( akumulovat ) pouze 6,25 cm se spotřebou 105 kJ/m2 tepla z vnitřní betonové, cihlové atd. strany stěny, zbytek je už pro jakékoliv využití ( vracení tepla ) zbytečné.


S vnitřním zateplením

 • je potřeba prohřívat ( akumulovat ) pouze 2,5 cm se spotřebou 99 kJ/m2 tepla z vnitřní strany stěny, zbytek se již neakumuluje, z důvodu odrážení od vnitřní izolace
 • je potřeba prohřívat ( akumulovat ) pouze 3,75 cm, se spotřebou 148 kJ/m2 tepla z vnitřní strany stěny, zbytek se již neakumuluje z důvodu odrážení od vnitřní izolace

Závěr

Sádrokarton nebo sádrovláknité desky (případně i deskové materiály na bázi dřeva) umístěné z vnitřní strany poskytnou lehkým stěnám vyplněným tepelným izolantem dostatečnou tepelnou akumulaci k tomu, aby tyto stěny vykazovaly dobrou setrvačnost vnitřní prostorové a povrchové teploty. Ta se může přiblížit hodnotám těžkých jednovrstvých zdiv. Pro znatelné zvýšení teplotně setrvačných vlastností stěny, lze zvýšit tloušťku vnitřní desky, nejlépe vícevrstvou aplikací základní sádrokartonové nebo sádrovláknité desky.

Okázalé upozorňování (někdy i od uznávaných specialistů) na malou nebo žádnou tepelnou akumulaci lehkých stěn, je nemoudré a zbytečně, snižuje hodnotu dřevostaveb. Jednak proto, že tepelná akumulace sama o sobě není subjektivně nijak pociťována. A za druhé proto, že teplotní setrvačnost, kterou uživatel pociťuje, je u lehkých staveb dobře docilována kombinací dobře akumulujících vnitřních desek a velmi malých ztrát tepla, prostupujícího obvodovou stěnou ven.Nikoliv jen dlouhou dobou, po kterou se těžké, silně akumulující vrstvy (i v místech vzdálených od vnitřního povrchu) „nabíjejí" teplem, nebo se tepla zbavují.

Novinky

Nová prezentace

26.01.2014

Do nového roku jsme pro Vás připravili novou webovou prezentaci.

Více »
Kontakty

Severočeské stavby s.r.o.

Ústecká 130
Chlumec
403 39
Česká republika

Mobil: +420 776 600 410
(p.Bouška Miroslav)

Partneři
Reklama na internetu Výroba stránek smartfox.cz
Váš partner CBS
CBS Teplice
Úvěrování staveb

Uvažujete o změně bydlení? Ideální čas udělat první krok - informujte se o všem, co Vás může mile i nemile překvapit. Není to jen o financování, ale o celé řadě dalších faktorů. Domluvte si se mnou schůzku.

Další informace »

Kontakt:
+420 608 755 036
E-mail:
Zaneta.Masopustova@mpss.cz

Facebook Nejlepší hypotéka
Průběh stavby
Obrázkový průběh stavby