Lité anhydritové podlahy

Charakteristika

Anhydritový podlahový potěr je tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem určená pro vnitřní podlahy umožňující dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářející ideálně rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.) nebo při určitých úpravách sloužící přímo jako finální podlaha. Po zatuhnutí se vyznačuje homogenní a pevnou strukturou.

Složení

Anhydritový podlahový potěr je vyráběn z pojiva na bázi síranu vápenatého, jemnozrnného kameniva, vody a chemických přísad ovlivňujících zpracovatelnost směsi a konečné vlastnosti anhydritového potěru.

Výroba a doprava

Výroba probíhá na betonárnách na základě průkazních zkoušek pomocí přesného dávkovacího zařízení, odkud je směs přepravována autodomíchávači na stavbu v konzistenci potřebné pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem dopravena pomocí gumových hadic až na místo uložení.

Použití

Anhydritový podlahový potěr je vhodný pro všechny typy interiérových podlahových konstrukcí do novostaveb, ale i rekonstrukcí obytných budov (bytové soubory i rodinné domy), staveb administrativních a obchodních center, objektů občanské vybavenosti (správní budovy, školy, nemocnice) a podobně. Není vhodný k použití do trvale vlhkých prostor a venkovního prostředí.

Pokládka

Díky vysoké tekutosti probíhá uložení směsi samovolným rozlitím. Pro dosažení ideální rovinatosti již není nutná vibrace, ale pouze lehké natřásání směsi speciální latí. Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi. Odpadá namáhavé a časově náročné zahlazení povrchu v kleče, jako je tomu u tradičních cementových potěrů, stejně tak jako poškození izolace nebo trubek podlahového vytápění pracovním nářadím.

Možno použít jako:

 • plovoucí potěr
 • potěr na oddělovací vrstvě
 • potěr pro podlahové vytápění
 • potěr spojený s podkladem
 • odzkoušená kvalita pro vnitřní podlahy

Výhody Anhydritového podlahového potěru

 • samonivelační vlastnosti směsi
  • vysoká tekutost umožňuje dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytváří ideálně rovný a hladký povrch
 • úspora místa a přímých nákladů za energii a vodu na staveništi
  • není třeba sila ani jiného vybavení staveniště
 • vysoká požární bezpečnost
  • díky velkému obsahu chemicky vázané vody patří anhydritový podlahový potěr mezi nehořlavé stavební materiály sítěmi
 • zrychlení a zjednodušení výstavby
  • jednoduchá a rychlá pokládka materiálu
  • zvýšení produktivity práce díky zjednodušení organizace na stavbě
  • pochůznost podlahy po 1 až 2 dnech
  • možnost spuštění podlahového vytápění již po cca 4 dnech (u tradičních cementových potěrů až po cca 21 dnech)
  • vysoká počáteční pevnost umožňuje zatížení podlahy již po 4 až 5 dnech
 • ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním
  • dokonalá zatékavost umožňuje rovnoměrné obalení trubek podlahového vytápění
  • vysoká homogenita vytváří podlahovou vrstvu bez vzduchových dutin, prohřívání menšího objemu umožňuje díky redukci vrstvy podlahy společně s výbornou tepelnou vodivostí rychlý a stejnoměrný přenos tepla
  • úspora nákladů za el. energii na vytápění
  • možnost spuštění podlahového vytápění již po cca 4 dnech
 • dozorovaná kvalita
  • jednotlivé komponenty potřebné k výrobě jsou kontrolovány a dozorovány dle příslušných norem
 • dokonalá rovinatost podlah a hladký povrch
  • úspora dodatečných nákladů za práci (odpadá složité a nákladné stěrkování)
  • snadná pokládka finálních nášlapných vrstev (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.)
 • malý stupeň deformace a vysoká prostorová stabilita
  • materiál s vysokou pevností v tahu za ohybu
  • minimální přetvoření umožňuje provádět podlahové plochy bez nebo s omezeným počtem dilatačních spár
  • oproti tradičním cementovým potěrům odpadá nutnost vyztužení ocelovými sítěmi
 • redukce tloušťky (oproti tradičním cementovým potěrům)
  • homogenní struktura a vynikající mechanické vlastnosti umožňují snížit potřebnou tloušťku konstrukce až o 25 % (menší spotřeba materiálu)
  • snížení zátěže stropních konstrukcí (vhodné pro rekonstrukce podlah ve starší zástavbě)
  • zvýšení světlé výšky místnosti
 • zkrácení doby pokládky
  • několikanásobné zrychlení doby pokládky oproti tradičním cementovým potěrům umožňuje provedení podlah o rozloze i více než 1000m2 za den
Novinky

Nová prezentace

26.01.2014

Do nového roku jsme pro Vás připravili novou webovou prezentaci.

Více »
Kontakty

Severočeské stavby s.r.o.

Ústecká 130
Chlumec
403 39
Česká republika

Mobil: +420 776 600 410
(p.Bouška Miroslav)

Partneři
Reklama na internetu Výroba stránek smartfox.cz
Váš partner CBS
CBS Teplice
Úvěrování staveb

Uvažujete o změně bydlení? Ideální čas udělat první krok - informujte se o všem, co Vás může mile i nemile překvapit. Není to jen o financování, ale o celé řadě dalších faktorů. Domluvte si se mnou schůzku.

Další informace »

Kontakt:
+420 608 755 036
E-mail:
Zaneta.Masopustova@mpss.cz

Facebook Nejlepší hypotéka
Průběh stavby
Obrázkový průběh stavby