Větrání a vlhkost v bytovém ovzduší a rosný bod

Dostatek čerstvého vzduchu v místnosti lze zajistit nárazovým větráním, sklopným křídlem průvětrníkem, mikroventilací, rekuperací, apod. V tomto případě je nutné zajistit, aby byl odpovídajícím větráním přiváděn čerstvý vzduch, čímž se předejde škodám ze vniklé vlhkosti. nová okna je možno přizpůsobit novým požadavkům a vlastnostem příslušného vnitřního prostoru správnou obsluhou a kontrolovaným větráním.

Tímto způsobem lze zajistit příznivou tepelnou a zvukovou izolaci při přiměřených nákladech a odpovídající pohodu a zdravé klima v bytovém ovzduší. Tvorbou pachů, plynů, vlhkosti a škodlivin je ovlivňována nejen tělesná pohoda v místnosti, ale také zdraví obyvatel a v extrémním případě i samotná konstrukce objektu.Čím je teplejší vzduch, tím více vody může vázat (relativní vlhkost vzduchu).

Příklad:

Jeden m3 vzduchu dosahuje při +10°C a 35 % relativní vlhkosti vzduchu pouze 3,3 g vody, zatímco při +20°C a 65 relativní vlhkosti vzduchu je to již 12,6 g vody.

Při ochlazení a dosažení stupně nasycení odevzdá vzduch část vody ve formě kondenzátu, který vzniká tehdy, když vzduch následkem ochlazení již není schopen udržet pohlcené původní množství vody. Teplota, při které k tomuto efektu dochází, se označuje jako teplota rosného bodu.Jestliže např. dojde k ochlazení 20°C teplého vzduchu nasyceného vlhkostí do 50 % na 9.3 °C, pak relativní vlhkost vzduchu vzroste na 100 %, to znamená, že vzduch bude vodou plně nasycen.

Bude-li docházet k dalšímu ochlazování vzduchu nebo kontaktních ploch, pak se vysráží kondenzát, protože vzduch již nebude moci vodu zachycovat. Na plochách ze strany interiéru, dosahující teploty pod hodnotou rosného bodu, je třeba zajistit, aby tvorbou kondenzátu nedošlo k poškození styčných či návazných konstrukčních dílců. Kondenzát se musí bezpečně odpařit, nebo se musí dát spolehlivě odvést. Okenní ostění (špalety) a okenní přepážka, kouty pokoje u venkovní, obvodové zdi jsou ohroženy zejména tvorbou plísní a vlásečnicovými skvrnami z důvodu že v těchto místech je zdivo chladnější.

Je proto bezpodmínečně nutné zabránit dosažení teploty rosného bodu v místnosti. Toho lze dosáhnout pouze při kombinování konstrukčních opatření a dostatečného a pravidelného větrání a také vytápěním. Za hygienicky potřebné se na jednu osobu považuje množství čerstvého vzduchu v objemu 10 – 25 m3/h. Místnost ve které se zdržují tří osoby, vyžaduje hodinově přívod vzduchu v objemu cca 60 m3. Z objemu vzduchu v místnosti by mělo být každou hodinu vyměněno 50 až 80 %. Za 24 hodin vyprodukuje domácnost tří lidí asi 12 litrů vody přeměněné ve vzdušnou vlhkost.

Tabulka teploty rosného bodu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti.

Vnitřní výpočtové teploty a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Novinky

Nová prezentace

26.01.2014

Do nového roku jsme pro Vás připravili novou webovou prezentaci.

Více »
Kontakty

Severočeské stavby s.r.o.

Ústecká 130
Chlumec
403 39
Česká republika

Mobil: +420 776 600 410
(p.Bouška Miroslav)

Partneři
Reklama na internetu Výroba stránek smartfox.cz
Váš partner CBS
CBS Teplice
Úvěrování staveb

Uvažujete o změně bydlení? Ideální čas udělat první krok - informujte se o všem, co Vás může mile i nemile překvapit. Není to jen o financování, ale o celé řadě dalších faktorů. Domluvte si se mnou schůzku.

Další informace »

Kontakt:
+420 608 755 036
E-mail:
Zaneta.Masopustova@mpss.cz

Facebook Nejlepší hypotéka
Průběh stavby
Obrázkový průběh stavby